PDF Opties

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

BV011 Publieksdienstverlening

-8.714

4.664

-8.555

4.771

-8.521

4.879

-8.681

4.991

PGR01 Publieksdiensten

-8.714

4.664

-8.555

4.771

-8.521

4.879

-8.681

4.991

BV021 Kunst en cultuur

-8.096

1.327

-8.296

1.327

-8.520

1.327

-8.664

1.327

BV022 Sport en recreatie

-9.047

1.972

-9.336

1.990

-9.469

1.990

-9.507

1.990

BV023 Wijkmanagement

-1.031

-1.055

-1.081

-1.106

BV024 Jeugd

-37.034

20

-37.333

21

-37.440

21

-38.078

21

BV025 Onderwijs

-12.569

2.992

-12.970

3.060

-13.853

3.060

-13.808

3.060

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

-45.905

3.072

-46.719

3.099

-47.092

3.123

-47.915

3.147

BV027 Werk en inkomen

-42.946

23.330

-41.955

23.330

-42.120

23.330

-42.297

23.330

PGR02 Samenleving

-156.628

32.714

-157.665

32.827

-159.575

32.851

-161.374

32.876

BV031 Wonen

-506

130

-494

130

-497

130

-501

130

PGR03 Wonen

-506

130

-494

130

-497

130

-501

130

BV041 Milieu

-13.698

15.991

-14.067

16.427

-14.391

16.819

-14.480

16.866

BV042 Duurzaamheid

-2.795

-1.335

-1.366

-1.378

PGR04 Milieu

-16.493

15.991

-15.402

16.427

-15.757

16.819

-15.858

16.866

BV051 Bereikbaarheid

-4.558

4.027

-4.822

3.812

-4.984

3.871

-5.005

3.935

PGR05 Bereikbaarheid

-4.558

4.027

-4.822

3.812

-4.984

3.871

-5.005

3.935

BV061 Beheer openbare ruimte

-30.197

11.019

-30.857

11.172

-31.841

11.107

-32.651

11.114

PGR06 Beheer openbare ruimte

-30.197

11.019

-30.857

11.172

-31.841

11.107

-32.651

11.114

BV071 Ruimtelijke ordening

-32.084

29.661

-21.278

19.046

-28.896

26.605

-25.452

23.130

PGR07 Ruimtelijke ordening

-32.084

29.661

-21.278

19.046

-28.896

26.605

-25.452

23.130

BV081 Veiligheid

-10.410

1

-10.594

1

-10.739

1

-10.897

1

PGR08 Veiligheid

-10.410

1

-10.594

1

-10.739

1

-10.897

1

BV091 Economie

-1.663

621

-1.539

623

-1.561

623

-1.584

623

PGR09 Economie

-1.663

621

-1.539

623

-1.561

623

-1.584

623

BV101 Bestuur & concern

-4.864

1

-4.946

1

-5.192

1

-5.182

1

PGR10 Bestuur & concern

-4.864

1

-4.946

1

-5.192

1

-5.182

1

1 Lokale heffingen

-59

19.653

-61

20.220

-62

20.800

-64

21.393

2 Nog te bestemmen middelen

-4.283

-8.462

-11.079

-13.083

3 Gemeentefonds

188.742

197.072

206.148

194.103

4 Eigen financieringsmiddelen

-179

115

-1.233

109

-1.501

104

-1.513

99

5 Deelnemingen

-639

2.434

-427

2.104

-427

2.006

-427

1.895

6 Incidentele baten en lasten

50

50

50

50

PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

-5.160

210.994

-10.182

219.556

-13.069

229.108

-15.087

217.540

BV121 Overhead

-26.959

225

-27.501

226

-28.138

226

-28.518

226

PGR12 Overhead

-26.959

225

-27.501

226

-28.138

226

-28.518

226

BV131 Vennootschapsbelasting

PGR13 Vennootschapsbelasting

BV141 Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

PGR14 Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

R12 Reserves

-15.353

3.590

-16.312

1.604

-17.785

384

-922

331

PGR15 Resultaat bestemming

-15.353

3.590

-16.312

1.604

-17.785

384

-922

331

Total resultaat

-313.639

313.639

-310.195

310.195

-326.603

326.603

-311.763

311.763