PDF Opties

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

BV011 Publieksdienstverlening

-9.363

5.357

-9.300

5.370

-9.564

5.668

-9.725

5.747

PGR01 Publieksdiensten

-9.363

5.357

-9.300

5.370

-9.564

5.668

-9.725

5.747

BV021 Kunst en cultuur

-8.725

1.327

-8.945

1.327

-9.012

1.327

-9.233

1.327

BV022 Sport en recreatie

-9.589

2.085

-10.733

2.104

-11.347

2.123

-12.095

2.144

BV023 Wijkmanagement

-1.551

-1.564

-1.596

-1.632

BV024 Jeugd

-42.015

21

-43.454

21

-44.926

22

-45.862

22

BV025 Onderwijs

-12.627

3.336

-13.057

3.349

-13.566

3.351

-15.107

3.353

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

-50.371

4.653

-52.290

4.776

-52.154

4.609

-52.583

3.465

BV027 Werk en inkomen

-45.150

25.094

-44.702

25.094

-44.828

25.094

-44.791

25.094

PGR02 Samenleving

-170.028

36.516

-174.743

36.670

-177.428

36.526

-181.303

35.405

BV031 Wonen

-996

130

-1.008

130

-1.023

130

-1.045

130

PGR03 Wonen

-996

130

-1.008

130

-1.023

130

-1.045

130

BV041 Milieu

-13.929

16.227

-14.175

16.592

-14.498

16.933

-14.785

17.301

BV042 Duurzaamheid

-2.378

1.552

-2.373

1.566

-569

-583

PGR04 Milieu

-16.308

17.779

-16.547

18.157

-15.067

16.933

-15.367

17.301

BV051 Bereikbaarheid

-5.729

4.014

-5.804

4.078

-5.926

4.138

-6.427

4.139

PGR05 Bereikbaarheid

-5.729

4.014

-5.804

4.078

-5.926

4.138

-6.427

4.139

BV061 Beheer openbare ruimte

-37.375

11.879

-39.072

12.620

-41.464

13.582

-43.330

14.667

PGR06 Beheer openbare ruimte

-37.375

11.879

-39.072

12.620

-41.464

13.582

-43.330

14.667

BV071 Ruimtelijke ordening

-27.116

22.606

-40.252

36.364

-73.235

69.336

-22.228

18.246

PGR07 Ruimtelijke ordening

-27.116

22.606

-40.252

36.364

-73.235

69.336

-22.228

18.246

BV081 Veiligheid

-11.977

1

-12.171

20

-12.344

19

-12.532

19

PGR08 Veiligheid

-11.977

1

-12.171

20

-12.344

19

-12.532

19

BV091 Economie

-2.407

864

-2.469

869

-2.129

874

-2.166

880

PGR09 Economie

-2.407

864

-2.469

869

-2.129

874

-2.166

880

BV101 Bestuur & concern

-5.379

43

-5.624

45

-5.576

46

-5.686

46

PGR10 Bestuur & concern

-5.379

43

-5.624

45

-5.576

46

-5.686

46

1 Lokale heffingen

-64

21.184

-65

21.750

-67

22.328

-69

22.932

2 Nog te bestemmen middelen

-2.300

-3.523

-5.577

-4.804

3 Gemeentefonds

203.632

214.376

215.587

219.753

4 Eigen financieringsmiddelen

-1.096

127

-2.536

120

-3.043

113

-3.466

107

5 Deelnemingen

-527

1.404

-527

2.006

-527

1.895

-527

1.895

6 Incidentele baten en lasten

50

50

50

50

PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

-3.987

226.398

-6.651

238.302

-9.215

239.973

-8.867

244.737

BV121 Overhead

-30.154

302

-30.861

310

-31.313

311

-32.334

312

PGR12 Overhead

-30.154

302

-30.861

310

-31.313

311

-32.334

312

BV131 Vennootschapsbelasting

PGR13 Vennootschapsbelasting

BV141 Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

PGR14 Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

R12 Reserves

-6.418

1.396

-8.821

440

-4.473

1.271

-960

394

PGR15 Resultaat bestemming

-6.418

1.396

-8.821

440

-4.473

1.271

-960

394

Totalen

-327.285

327.285

-353.374

353.374

-388.806

388.806

-342.022

342.022