PDF Opties

Subsidies

In de begroting zijn subsidies aan instellingen geraamd. In de raad van Purmerend is afgesproken dat het totaal hiervan jaarlijks in de begroting wordt getoond. In onderstaande tabel treft u deze aan.

Beleidsveld

Naam

Budget 2023

BV021

Kunst en Cultuur

4.712.291

BV023

Sport en Recreatie

5.283.288

BV024

Jeugd

4.753.578

BV025

Onderwijs

3.671.735

BV026

Maatschappelijke ondersteuning

13.562.887

BV027

Werk en Inkomen

499.918

Totaal

32.483.697

De subsidiebudgetten bestaan uit periodieke subsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies en zijn inclusief sportsubsidie (op basis van de sportverordening), Beschermd Wonen, onderwijsachterstanden, evenementen, Jeugdzorg (toegang en ambulante zorg), GGD (preventie), inloopfunctie GGZ en Cliëntondersteuning.

Na de besluitvorming over de budgetten door de gemeenteraad (vaststelling programmabegroting), zal het college de subsidieplafonds vaststellen. De in 2023 te verlenen subsidie per instelling wordt opgenomen in het subsidieregister op purmerend.nl.