PDF Opties

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve (x € 1.000)

Programma

Ontwikkeling

2023

2024

2025

2026

A. ALGEMENE RESERVE:

Algemene reserve

Algemene dekkingsmiddelen

Stand per 01-01

44.089

58.701

73.773

91.475

Onttrekkingen

-200

-1.155

0

0

Toevoegingen

14.812

16.227

17.702

754

Stand per 31-12

58.701

73.773

91.475

92.228

Totaal algemene reserve

58.701

73.773

91.475

92.228

B. BESTEMMINGSRESERVES:

Reserve woonvisie

03. Wonen

Stand per 01-01

862

700

562

434

Onttrekkingen

-181

-157

-147

-126

Toevoegingen

19

19

19

26

Totaal Woonvisie

Stand per 31-12

700

562

434

333

Reserve woningbouwprogrammering

03. Wonen

Stand per 01-01

1.867

1.867

1.867

1.867

Onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal Woningbouwprogrammering

Stand per 31-12

1.867

1.867

1.867

1.867

Reserve duurzaamheid

04. Milieu

Stand per 01-01

2.372

911

911

911

Onttrekkingen

-1.983

0

0

0

Toevoegingen

522

0

0

0

Totaal Duurzaamheid

Stand per 31-12

911

911

911

911

Reserve parkeren

05. Bereikbaarheid

Stand per 01-01

1.043

653

582

565

Onttrekkingen

-390

-137

-82

-50

Toevoegingen

0

66

65

143

Totaal parkeren

Stand per 31-12

653

582

565

658

Reserve gronden

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

4.171

3.335

3.180

3.026

Onttrekkingen

-836

-155

-154

-154

Totaal gronden

Stand per 31-12

3.335

3.180

3.026

2.871

Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW

09. Economie

Stand per 01-01

291

291

291

291

Onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW

Stand per 31-12

291

291

291

291

Totaal bestemmingsreserves

7.757

7.392

7.093

6.930

Totaal RESERVES

66.458

81.165

98.567

99.159

Voorzieningen

Naam voorziening (x € 1.000)

Programma

Ontwikkeling

2023

2024

2025

2026

Voorziening afvalstoffenheffing

04. Milieu

Stand per 01-01

800

883

965

1.048

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

83

83

83

83

Totaal afvalstoffenheffing

Stand per 31-12

883

965

1.048

1.130

Voorziening gemeentelijke watertaken

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

2.688

2.711

2.632

2.232

Onttrekkingen

0

-79

-400

-400

Toevoegingen

23

0

0

0

Totaal gemeentelijke watertaken

Stand per 31-12

2.711

2.632

2.232

1.832

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

1.330

1.246

1.163

1.080

Onttrekkingen

-166

-166

-166

-166

Toevoegingen

82

82

82

82

Totaal voorziening onderhoud begraafplaatsen

Stand per 31-12

1.246

1.163

1.080

996

Voorziening persleiding Rivierenlaan 281

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

25

25

25

25

Onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal persleiding Rivierenlaan 281

Stand per 31-12

25

25

25

25

Voorziening groot onderhoud gebouwen

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

4.672

4.720

4.143

3.566

Onttrekkingen

-1.494

-2.119

-2.119

-2.120

Toevoegingen

1.541

1.542

1.542

1.543

Totaal groot onderhoud gebouwen

Stand per 31-12

4.720

4.143

3.566

2.989

Voorziening infrastructuur Wagenweggebied

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

116

116

116

116

Onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal infrastructuur Wagenweggebied

Stand per 31-12

116

116

116

116

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

384

212

78

7

Onttrekkingen

-172

-134

-71

-7

Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders

Stand per 31-12

212

78

7

0

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

152

127

102

77

Onttrekkingen

-25

-25

-25

-25

Totaal wachtgeldverplichtingen personeel

Stand per 31-12

127

102

77

52

Voorziening pensioen ex-bestuurders

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

4.629

4.541

4.453

4.364

Onttrekkingen

-88

-88

-88

-88

Totaal voorziening pensioen ex-bestuurders

Stand per 31-12

4.541

4.453

4.364

4.276

Totaal VOORZIENINGEN

14.581

13.677

12.515

11.417