PDF Opties

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve (x € 1.000)

Programma

Ontwikkeling

2024

2025

2026

2027

A. ALGEMENE RESERVE:

Algemene reserve

Algemene dekkingsmiddelen

Stand per 01-01

62.400

67.383

75.060

78.372

Onttrekkingen

-270

0

0

0

Toevoegingen

5.254

7.676

3.312

52

Stand per 31-12

67.383

75.060

78.372

78.423

Totaal algemene reserve

67.383

75.060

78.372

78.423

B. BESTEMMINGSRESERVES:

Reserve woonvisie

03. Wonen

Stand per 01-01

1.426

1.162

928

726

Onttrekkingen

-264

-233

-202

-188

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal Woonvisie

Stand per 31-12

1.162

928

726

538

Reserve woningbouwprogrammering

03. Wonen

Stand per 01-01

1.867

1.867

1.867

1.867

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal Woningbouwprogrammering

Stand per 31-12

1.867

1.867

1.867

1.867

Reserve duurzaamheid

04. Milieu

Stand per 01-01

936

890

890

890

Onttrekkingen

-46

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal Duurzaamheid

Stand per 31-12

890

890

890

890

Reserve parkeren

05. Bereikbaarheid

Stand per 01-01

1.956

3.120

4.264

5.425

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

1.164

1.145

1.160

908

Totaal parkeren

Stand per 31-12

3.120

4.264

5.425

6.333

Reserve instandhouding openbare ruimte

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

1.967

1.967

1.967

1.485

Onttrekkingen

0

0

-482

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal instandhouding openbare ruimte

Stand per 31-12

1.967

1.967

1.485

1.485

Reserve gronden

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

3.210

2.395

2.188

1.602

Onttrekkingen

-815

-206

-586

-206

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal gronden

Stand per 31-12

2.395

2.188

1.602

1.396

Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW

09. Economie

Stand per 01-01

239

239

239

239

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW

Stand per 31-12

239

239

239

239

Totaal bestemmingsreserves

11.638

12.343

12.233

12.747

Totaal reserves

79.022

87.403

90.605

91.171

Voorzieningen

Naam voorziening (x € 1.000)

Programma

Ontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Voorziening afvalstoffenheffing

04. Milieu

Stand per 01-01

1.934

1.714

1.464

1.444

Onttrekkingen

-220

-250

-20

-90

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal afvalstoffenheffing

Stand per 31-12

1.714

1.464

1.444

1.354

Voorziening gemeentelijke watertaken

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

2.013

1.114

574

554

Onttrekkingen

-899

-540

-20

0

Toevoegingen

0

0

0

450

Totaal gemeentelijke watertaken

Stand per 31-12

1.114

574

554

1.005

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

1.187

1.139

1.091

1.042

Onttrekkingen

-223

-223

-223

-223

Toevoegingen

175

175

175

175

Totaal voorziening onderhoud begraafplaatsen

Stand per 31-12

1.139

1.091

1.042

994

Voorziening groot onderhoud gebouwen

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

2.896

1.628

1.520

1.112

Onttrekkingen

-3.037

-1.876

-2.176

-1.689

Toevoegingen

1.768

1.768

1.768

1.768

Totaal groot onderhoud gebouwen

Stand per 31-12

1.628

1.520

1.112

1.191

Voorziening bijdragen op basis van de nota Prof

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal bijdragen nota Prof

Stand per 31-12

0

0

0

0

Voorziening kostenverhaal parkeren Centrum

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal kostenverhaal parkeren Centrum

Stand per 31-12

0

0

0

0

Voorziening Groen en Mobiliteit

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Voorziening Groen en Mobiliteit

Stand per 31-12

0

0

0

0

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

672

316

52

0

Onttrekkingen

-356

-264

-52

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders

Stand per 31-12

316

52

0

0

Voorziening pensioen ex-bestuurders

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

4.303

4.424

4.542

4.656

Onttrekkingen

-79

-82

-86

-89

Toevoegingen

200

200

200

200

Totaal voorziening pensioen ex-bestuurders

Stand per 31-12

4.424

4.542

4.656

4.767

Voorziening spaarverlof

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

823

858

895

933

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

35

37

38

40

Totaal voorziening spaarverlof

Stand per 31-12

858

895

933

973

Totaal voorzieningen

11.193

10.138

9.742

10.283