PDF Opties

C. Voorgenomen investeringen

Omschrijving

Gereed

Start afschrijving

Kredietwaarde

Invest. 2022

Invest. 2023

Invest. 2024

Invest. 2025

Invest. 2026

Nieuwbouw sporthal Karekiet

2024

2025

5.000.000

0

3.000.000

2.000.000

0

0

BV022 Sport en recreatie

5.000.000

0

3.000.000

2.000.000

0

0

PGR02 Samenleving

5.000.000

0

3.000.000

2.000.000

0

0