PDF Opties

Doelen en activiteiten

Om de binnenstedelijke groei van het aantal woningen mogelijk te maken, werken we verder aan het mobiliteitsnetwerk. We verbeteren het fietsnetwerk, zodat inwoners uit alle wijken van de stad de hele stad kunnen bereiken met de fiets. Ook het centrum moet optimaal bereikbaar worden voor de fietser, zodat we daar kunnen werken aan een autoluwe binnenstad. We zorgen er daarbij wel voor dat bezoekers die met de auto komen voldoende gelegenheid hebben tot parkeren. Niet iedereen kan fietsen vanwege een fysieke beperking. En soms is het weer niet uitnodigend. Daarom gaan we ook onderzoeken hoe we het interne busnetwerk kunnen verbeteren. Op die manier wordt OV een alternatief voor de auto, niet alleen voor de forens richting Amsterdam, maar ook voor reizen binnen Purmerend zelf.

Inwoners moeten veilig kunnen reizen. Daarom onderzoeken we per wijk hoe we de verkeersveiligheid in die wijk kunnen verbeteren. Dat doen we door naar de infrastructuur te kijken, maar ook door de inwoners te bevragen op hun ervaringen. Zo’n onderzoek heeft alleen zin als we daarna maatregelen treffen om de situatie te verbeteren. Vorig jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden in Purmer-Noord. De benodigde maatregelen worden in 2022 uitgewerkt. Voor 2023 vragen we middelen om de Grotenhuysweg en de Van Osweg te kunnen verbeteren. In 2023 willen we Weidevenne als volgende wijk onderzoeken. Uiteindelijk is het doel heel Purmerend onder de loep te nemen.

In februari 2020 heeft de raad van Beemster ingestemd met het revitaliseren van bedrijventerrein Insulinde en Bamestra in Beemster. Onderdeel was ook een onderzoek naar de veiligheid van kruising Rijperweg/Insulindeweg/ Bamestraweg. Na een onderzoek heeft het college in 2021 besloten een variant verder uit te werken waarbij de kruising wordt vervangen door een rotonde. Ook worden in 2023 de dorpsontwikkelingsvisies die in de voormalige gemeente Beemster zijn vastgesteld verder uitgewerkt. Vanuit die uitwerking zullen ook verschillende ingrepen in infrastructuur worden voorgesteld. Te verwachten valt dat hier in 2024 en verder kosten uit zullen voortvloeien.

Doordat we van buiten naar binnen werken, komen er veel initiatieven uit de samenleving met betrekking tot mobiliteit. Vaak zijn dit vragen over veiligheid of parkeersituaties. Begrijpelijke vragen en signalen uit de samenleving wat ervoor zorgt dat ingrijpen nodig in. Dat is niet altijd te voorzien. Daarom maken we een vaste begrotingspost “urgente verkeermaatregel” waardoor we snel een situatie kunnen verbeteren, als het om een minder complexe oplossing gaat.