PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Mobiliteit

Een veiligere inrichting van de infrastructuur in Purmerend. Daarmee minder ongevallen. En meer comfort bij de inwoners. Het interne busnetwerk is een belangrijk alternatief voor de auto zodat mensen binnen Purmerend goed kunnen reizen. De binnenstad blijft goed bereikbaar, ook voor de regiobezoekers.

  • We onderzoeken hoe we het interne busnetwerk kunnen verbeteren.

  • We onderzoeken de verkeersveiligheid in Purmerend. Dat doen we door te kijken naar de inrichtingseisen, maar ook door de inwoners te bevragen.

  • Reconstructie Grotenhuysweg.

  • Reconstructie van Osweg.

  • Aanleg rotonde kruising Bamestra -Insulinde in Beemster.

  • We zorgen dat er in en rondom de binnenstad voldoende parkeerplekken zijn, zowel voor lang als voor kort parkeren.

  • Fietspaden bestaande uit tegels worden geasfalteerd en we maken van de Herengracht een fietsstraat. Meer comfort, snelheid en veiligheid voor de fietser. Daarmee is de fiets een alternatief voor de auto.

  • We zetten een programma op om tot uitvoering van het mobiliteitsplan te komen. De maatregelen uit het mobiliteitsplan zijn nodig om aan de woonvraag te kunnen voldoen. Om de maatregelen uit te voeren is extra capaciteit nodig.

  • We creëren een fonds urgente maatregelen. Vaak leiden meldingen van inwoners tot een behoefte om een relatief kleine ingreep te kunnen doen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het maken van een drempel. Door het creëren van een fonds kan de gemeente sneller werken.

Belangrijk om te weten

Mobiliteitsplan

In het najaar stelt de raad het mobiliteitsplan vast. Bovenstaande maatregelen moeten daar deels een plek in krijgen. Het mobiliteitsplan heeft ook tot doel voor de middellange en langere termijn inzichtelijk te maken welke mobiliteitsmaatregelen (en dus investeringen) nodig zijn om de groei van Purmerend op een kwalitatieve manier te faciliteren. Omdat het plan nog niet is vastgesteld bij het opstellen van deze begroting is nog moeilijk inzichtelijk te maken welke investeringen nodig zijn. Wel is al duidelijk dat vanaf 2023 de uitvoering ter hand wordt genomen en dit vraagt een uitbreiding van de capaciteit.