PDF Opties

Visie

Bij onze dienstverlening staat het belang van onze inwoners en ondernemers op de eerste plaats en gemak centraal. Binnen de geldende wet- en regelgeving leveren wij maatwerk. Dit gebeurt steeds meer digitaal en op afspraak. Wij werken aan een hoge klanttevredenheid.
Als de Omgevingswet in werking treedt dan voldoen we aan de (minimale acties) van de VNG. Inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord met inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023, (met het aannemen van de motie Rietkerk) al is het met een slag om de arm voor het geval de automatisering (Digitaal Stelsel Omgevingswet) nog niet op orde is. Naast voldoen aan de minimale acties zoeken we naar een Purmerendse invulling van de besluiten en instrumenten, om het nog beter te doen voor onze stad en dorpen.