PDF Opties

Doelen en activiteiten

Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad de doelen vast die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Wij hebben deze doelen voor de komende jaren samen met u geformuleerd in het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. Daarin zijn er vijf thema’s geprioriteerd:

  • Jeugd en Veiligheid;

  • Cybercriminaliteit;

  • Zorg en veiligheid;

  • Ondermijning;

  • Leefbaarheid.