PDF Opties

Visie

We zorgen voor een aansprekende woningvoorraad in leefbare buurten, met voldoende variatie in woonmilieus, woningtypen en prijsklassen huur en koop, waarin iedereen in elke levensfase een plek kan vinden. Er is voldoende ruimte voor bijzondere doelgroepen en huishoudens met een specifieke woon(zorg)vraag.