PDF Opties

Doelen en activiteiten

De Economische Visie is de stip op de horizon. Het is onze bedoeling om alle in deze visie opgenomen doelstellingen in 2040 te hebben behaald. Dit doen we in stappen. In de uitvoeringsagenda 2023-2024 is nader aangegeven hoe we dit willen gaan doen. Deze agenda is langs vier pijlers samengesteld:

  1. Innovatieve voedselkamer & Werelderfgoed Beemster;

  2. Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwijs en campusontwikkeling;

  3. Centrumontwikkeling en voorzieningen in de stad(waaronder Programma Binnenstad);

  4. Circulaire economie en bedrijventerreinen.