PDF Opties

Visie

Als Nederland, en dus ook Purmerend, staan we voor een aantal grote transitieopgaven waar we de aankomende periode flink op moeten investeren. Alle sectoren hebben te maken met digitalisering, circulaire economie en de energietransitie. We hebben als Purmerend met onze ondernemers in de maakindustrie, agrarische sector en IT-cluster de uitgangspositie om deze transities bij te blijven en om daarin ( op onderdelen) voorop te lopen. Innovatie vraagt om nieuw en (jong) talent. Talent dat we binnen onze gemeente/regio moeten behouden en stimuleren. Ondernemen in een economie en samenleving welke snel verandert, vraagt bovenal om ( regionale) samenwerking, creativiteit, nieuwsgierigheid, en de gelegenheid om (bij) te leren. Dit is een basisvoorwaarde voor innovatie, duurzame economische ontwikkeling en een toekomstbestendig ondernemersklimaat.

We weten niet welke invloed Corona (nog) gaat hebben op onze economie. De arbeidsmarkttekorten - die waarschijnlijk structureel van aard gaan worden- vragen om keuzes. Daarnaast vormt de impact van de oorlog (eventuele energiestop) die doorsijpelt in hogere (grondstof) prijzen en de daarbij geopolitieke verhoudingen een bedreiging voor onze economie. Ook in Purmerend zien we dat deze mondiale ontwikkelingen effect hebben op onze lokale economie en ondernemerschap. We kunnen als lokale overheid niet alles oplossen, maar er wel voor zorgen dat we samen met ondernemers en het maatschappelijke middenveld kunnen signaleren, stimuleren en ondersteunen waar mogelijk.

Als gemeente is investeren in economie juist nu van groot belang voor de werkgelegenheid en het behouden van lokale voorzieningen. Daarnaast kunnen investeringen vanuit de gemeente een versnellend effect hebben op economische ontwikkelingen en investeringen vanuit het bedrijfsleven.

De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het steeds moeilijker is om geschikt en goed geschoold personeel te vinden. Ook in Purmerend hebben we hier last van, met name de horeca-, ICT en techniek en de zorgsector krijgen vacatures niet altijd ingevuld. Het is cruciaal dat er ingezet wordt op een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt (bedrijven) en het onderwijs zodat jong talent hier kan worden opgeleid en kennis lokaal wordt behouden en ingezet. Dit is nodig voor een gezonde lokale toekomstbestendige arbeidsmarkt waarmee we zorgen voor een betere binding van onze inwoners met Purmerend zodat zij hier kunnen wonen, werken en recreëren.