PDF Opties

Visie

Purmerend staat voor grote transitieopgaven waar we de aankomende periode flink in moeten investeren. Alle sectoren hebben te maken met digitalisering, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptie. We hebben als gemeente met onze ondernemers in de maakindustrie, agrarische sector, IT-cluster, retail en horeca de uitgangspositie vastgelegd en gezamenlijk bepaald dat we deze transities actief willen uitvoeren en - op onderdelen - daarin voorop willen lopen. Ondernemen in een economie en samenleving die snel verandert, vraagt om regionale samenwerking, creativiteit, samenwerking tussen publieke en private partijen en bovenal een 'ondernemende' overheid die signaleert, faciliteert en stimuleert.

De oorlog in Oekraine heeft een wezenlijke impact op de landelijke - en daarmee op de regionale en stedelijke - economie. De schaarste aan grondstoffen en de hoge(re) grondstof- en brandstofprijzen werken door. De inflatie neemt weliswaar enigszins af maar blijft aan de hoge kant. Ook de rente op de geld- en kapitaalmarkten blijft oplopen. We kunnen als lokale overheid niet alles oplossen maar er wel voor zorgen dat we samen met onze ondernemers (blijven) optrekken en hen steunen in het aangaan van de problemen die we hiervoor nader hebben omschreven alsmede bij de uitvoering van de Europese en nationale wet- en regelgeving (onder meer met betrekking tot stikstof, natuur en klimaat).

Het investeren in de economie is juist nu van groot belang omdat we daarmee werkgelegenheid voor onze eigen inwoners behouden en waar mogelijk vergroten en draagvlak creëren voor de commerciele en niet-commerciele voorzieningen in Purmerend. Bovendien kunnen publieke investeringen als een multiplier werken voor investeringen vanuit het bedrijfsleven, en daarmee een stimulans geven aan gewenste (economische) ontwikkelingen.

Nagenoeg iedere sector heeft met te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft speerpunt van ons beleid. We streven ernaar om jong talent hier op te leiden en kennis lokaal te behouden en in te zetten. Dit is en blijft nodig voor een gezonde en toekomstbestendige lokale arbeidsmarkt.